Spolupracujeme s nejvýznamnějšími dodavateli stavebních prací při výstavbě a rekonstrukcích železničních tratí.

Naše společnost nabízí provádění těchto činností:

  • Zajištění výkonů traťových strojů potřebných při opravách, údržbě,modernizacích a rekonstrukcích železničních tratí
  • Provozování drážní dopravy v traťových úsecích celostátní dráhy a na regionálních drahách provozovaných SŽDC s. o. a ČD a. s. na základě licence Ev. číslo L/2011/1626
Kontakty

TONCUR s.r.o.

Telefon: +420 602 511 577
E-mail: gogolin@toncur.cz

Kolbenova 805/32, Vysočany
190 00 Praha 9